Richard Rohr

Vydržet paradox

Duchovní dar rozlišování (1 Kor 12,10) ukazuje, že zdánlivě dobré věci lze někdy rozpoznat jako špatné a že i zdánlivě špatné věci mohou přinášet dobré ovoce. Zpropadeně! Tento druh rozlišování vybízí lidi k myšlení typu ano/i, spíše než ke zjednodušenému myšlení buď/anebo. To je rozdíl mezi pouhými správnými informacemi a skutečným duchovním darem moudrosti (1 …

Vydržet paradox Číst dál »

Božská strategie

Moc nemůže být ve své podstatě špatná, protože ji Lukáš a Pavel používají k pojmenování Ducha svatého, který je popsán jako dynamis, což je starořecký výraz pro moc (viz Sk 10,38; L 24,49; Ř 15,13; 1 Kor 2,5). “Dostanete moc, až na vás sestoupí Duch svatý. Pak budete mými svědky … až na samý konec …

Božská strategie Číst dál »

Stát se tím, kým jste

Hodně jsem se naučil od švýcarského psychoterapeuta Carla Gustava Junga (1875-1961). Jung spojil praktickou teologii s dobrou psychologií. Určitě nebyl nepřítelem náboženství, vlastně bych ho nazval mystikem. Na sklonku života Jung na otázku, zda “věří” v Boha, odpověděl: “Nemohl bych říci, že věřím. Já vím! Měl jsem zkušenost, že mě uchvátilo něco, co je silnější …

Stát se tím, kým jste Číst dál »

“Stínový box”

Naše stínové já je jakákoli část nás samých nebo našich institucí, kterou se snažíme skrýt nebo popřít, protože se nám zdá společensky nepřijatelná. Církev a populární média se jako na náš “hříšný” stín zaměřují především na otázky sexuality a těla, ale to je příliš úzká definice. Větším a hlubším stínem pro západní jednotlivce a kulturu …

“Stínový box” Číst dál »

Zlo závisí na převleku

Otec Richard zdůrazňuje, že zlo se často maskuje jako dobro, a tím ospravedlňuje nesmírnou nespravedlnost: Svět (nebo “systém”, jak říkáme dnes) je úkrytem nevědomí nebo mrtvosti, jak říká Pavel. Tomáš Akvinský i C. S. Lewis učili, že triumf zla zcela závisí na maskování. Naše ego ho musí vidět jako nějakou formu dobra a ctnosti, abychom …

Zlo závisí na převleku Číst dál »

Svaté přechody

Latinské slovo limen znamená “práh”. Limitní prostor je vnitřní stav a někdy i vnější situace, kdy můžeme začít myslet a jednat novým způsobem. Je to místo, kde se nacházíme mezi, v přechodném období, kdy jsme opustili jednu místnost nebo etapu života, ale ještě jsme nevstoupili do další. Do liminálního prostoru obvykle vstupujeme, když je náš …

Svaté přechody Číst dál »

Umění odpoutat se

Potřebujeme takové formy modlitby, které nás osvobodí od fixace na naše vlastní vědomé myšlenky a pocity a od ztotožnění se s nimi, jako bychom byli svým myšlením. Kdo jsme dříve, než máme své myšlenky a pocity? To je naše nahé bytí. Musíme se naučit být duchovně prázdní, nebo jak říká Ježíš ve svém prvním blahoslavenství: …

Umění odpoutat se Číst dál »

Spiritualita “puštění” (let go)

Otec Richard popisuje duchovní disciplínu odpoutání jako praxi “puštění věcí, nechat je jít” (let go):  V lidech „větších než život“, s nimiž jsem se setkal, jsem vždy našel jednoho společného jmenovatele: v jistém smyslu všichni zemřeli dříve, než zemřeli – a proto jsou také větší než smrt! Zamysleme se nad tím, prosím. V určitém okamžiku byli …

Spiritualita “puštění” (let go) Číst dál »

Duchovní síla nářku

Žijiv otevřenosti mysli,že nevím dosto ničem.Bylo to krásné….Jak tišea ne s nějakým zadáním z naší strany,ani s malým náznakem porozumění,je učiněno vše,co je třeba učinit. -Mary Oliverová Je tu jedna silná podoba biblické modlitby, kterou křesťanská tradice téměř zcela přehlíží, možná proto, že se podobá spíše něčemu, co modlitbu předchází, než tomu, co obvykle za …

Duchovní síla nářku Číst dál »

Nutný vzor

Naše “naslouchání Božímu slovu a jeho zachovávání” je skvěle ilustrováno tím, co se zdá být pro Ježíše ústřední metaforou: “Znamením Jonáše” (Lk 11,29-30). Říká, že je to jediné znamení, které dá! (Zpozorněte, hledači zázraků, zjevení a uzdravení). Zdá se, že je ochoten urazit “ještě větší” dav, který stojí před ním, a říká, že je to …

Nutný vzor Číst dál »

Nákupní košík
Přejít nahoru