O nás

Jsme nezávislé rodinné nakladatelství, vydáváme knihy o spiritualitě, filozofii a náboženství, přírodě a civilizaci a knihy pro děti, v menší míře i krásnou literaturu a odborné publikace z humanitních věd.

Společnost byla založena v roce 1996, v současné době jsou majiteli a jednateli Ivo Lukáš a Bohdan Lukáš.


Obchodní údaje:
nakladatelství Lukáš a syn s. r. o.
Fišova 15
60200 Brno
IČ: 25304127, DIČ: CZ25304127
Zápis 1. 7. 1996, Spisová značka C 23864 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontakt:
tel.: 545211000, 731849377
e-mail: nakladatelstvi@lukas-syn.cz


Zahleděn na věci ve vesmíru,
nenalézám v nich jedinou, ani částečku,
která by neodkazovala na duši.

– Walt Whitman


ABOUT US
We are an independent, family-owned publishing house, specializing on books on spirituality, philosophy and religion, nature and civilization, children’s books, and to a lesser extent fiction and poetry and also scholarly publications in the humanities.

The company was founded in 1996, currently the owners and managing directors are Ivo Lukáš and Bohdan Lukáš.

Business details:
nakladatelství Barrister & Principal, spol. s r. o.
Fišova 15
60200 Brno
ID: 25304127, VAT: CZ25304127
Registered on 1 July 1996, File No. C 23864, kept at the Regional Court in Brno

Contact:
tel.: 545211000, 731849377
e-mail: nakladatelstvi@barrister.cz

Přejít nahoru