Zasvěcení

Otevírání bran našeho vnitřního města

Kniha se věnuje problematice zasvěcování, jehož význam pro duševní (duchovní) zrání jedince je v dnešní době značně nedoceněný, ne-li ztracený.

295 

Kniha Zasvěcení se věnuje problematice zasvěcování, jehož význam pro duševní (duchovní) zrání jedince je v dnešní době značně nedoceněný, ne-li ztracený.

Annick de Souzenelle toto téma zpracovává v celkovém kontextu ontologického poslání člověka dokončit v sobě Velké Dílo božského Tvůrce. Východiskem její interpretace je kniha Genesis, jejíž příběh nabízí symbolický výklad lidské duchovní evoluce, poznání jejích úskalí, pádů a možností nápravy. Autorka naznačuje cestu k vědomému přijetí a zpracování oněch energií, které nazývá „vnitřními zvířaty“, která žijí ve stínu našeho nevědomí a jeho prostřednictvím nás skrytě ovládají.

Autor druhé části – Pierre-Yves Albrecht – pojednává problematiku zasvěcování v širokém kontextu historických proměn vnitřního světa člověka, jeho duchovního vývoje a možností transformace. Navazuje tak na pojednání Annick de Souzenelle v první části knihy, která je nakonec v třetí části završena syntézou jejich poznatků ve formě dialogu obou autorů doplňeného o řadu praktických zkušeností.

Vychází jako společné vydání s nakladatelstvím Malvern.

→ Iniciace / video s Annick de Souzenelle ve Fr →

→ Další knihy autorky →

→ Kniha na Amazonu →

→ Stránky Annick de Souzenelle →

Hmotnost 270 g

Annick de Souzenelle

Je u nás známa jako autorka zasvěcených výkladů nadčasového biblického poselství a jeho symbolické interpretace vycházející z její znalosti hebrejského jazyka, řecké mytologie a z psychologie C. G. Junga.

Přejít nahoru