Bůh a svět, který přijde

Rozhovor s Domenikem Agassem

Pandemie odhalila dramatickou situaci chudých a velikou nerovnost, která ve světě převažuje. Malá část lidstva se přesto posunula vpřed, zatímco většina zaostala pozadu. Tato epidemie zasáhla především ty nejslabší.

189 

Není skladem

27. března 2020 promluvil papež František na opuštěném Svatopetrském náměstí, které se lesklo deštěm, k milionům lidí připojených k televizím, telefonům a počítačům po celém světě: “Uprostřed bouře nás Pán vyzývá, abychom v sobě probudili solidaritu a naději, které jsou schopny dát pevnost, oporu a smysl v těchto časech, kdy se zdá, že vše ztroskotalo.” V době, kdy se epidemie Covid-19 šíří a má hrozivé následky, je František stálým vzorem nejen pro věřící, ale i pro všechny, kteří touto nemocí trpí nebo s ní bojují na různých frontách. V rozhovoru s Domenicem Agassem nás papež vyzývá, abychom i v době velkého utrpení pro celý svět nacházeli ve svém životě smysl a milost. František nás vybízí k boji proti viru lhostejnosti a sobectví, který přivedl svět do blízkosti zkázy, a především k houževnatému pěstování naděje, která nezachraňuje před zlem, ale dává sílu čelit překážkám, i těm, které se zdají nepřekonatelné. Naděje nás chrání před sklíčeností a zoufalstvím a přemáhá pokušení vzdát se. Mít a předávat naději znamená umět se svěřit Bohu v každé životní situaci, zejména ve zkouškách, a s důvěrou připravovat nový svět.


Úryvek z knihy

Pandemie odhalila dramatickou situaci chudých a velikou nerovnost, která ve světě převažuje. Malá část lidstva se přesto posunula vpřed, zatímco většina zaostala pozadu. Tato epidemie zasáhla především ty nejslabší. Virus zvýraznil už beztak obrovské nerovnosti a diskriminace. To, co se děje, může všechny probudit. Je na čase, abychom odstranili sociální nespravedlnost a vyloučení. Jestliže tuto zkoušku pojmeme jako příležitost, můžeme všem připravit zítřek, který bude ve znamení celosvětového bratrství, k němuž neexistuje žádná alternativa, protože bez společné vize tu nebude mít budoucnost nikdo. Nedokážeme svět uzdravit, jestliže nebudeme pečovat jeden o druhého, počínaje těmi posledními, těmi, kteří byli nejvíce postiženi, včetně všeho stvořeného. Tváří v tvář téměř nepostřehnutelnému výskytu něčeho takového, jako je virus, který potvrzuje naši niternou křehkost, se smazávají hranice, bortí se zdi, slábne soupeřivost a rozmělňují se slova integralistů. Pokud vůdcové národů spolu s těmi, co nesou společenskou odpovědnost, zúročí tuto lekci, mohou vést národy zeměkoule
k budoucnosti, v níž bude větší prosperita a větší bratrství. Hlavy států by spolu mohly mluvit, více si vyměňovat názory a domlouvat se na strategiích. Místo toho můžeme někdy zaznamenat pouze mlhavé, kompromisní monology, prosty skutečného naslouchání. Mějme všichni dobře na paměti, že existuje i něco horšího než tato krize – dramatická možnost, že ji promrháme. Z krize lidé nevycházejí stejní: buď z ní vyjdeme lepší, anebo z ní vyjdeme horší.

Hmotnost 200 g

papež František

Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup v Buenos Aires, byl 11. října 2013 zvolen hlavou katolické církve. Vybral si jméno František a stal se prvním jezuitským a latinskoamerickým papežem v dějinách církve.

Přejít nahoru