Živoucí přítomnost

Súfijská cesta k bdělosti a bytostnému já

Tato kniha s jedinečnou srozumitelností popisuje, jak lze rozvíjet přítomnost, která může výrazně zlepšit náš život. Kniha čerpá z díla oblíbeného súfijského básníka Rúmího, jakož i z tradičních materiálů a osobních zkušeností a propojuje starobylou moudrost súfismu s potřebami současného života.

Živoucí přítomnost je jedna z nejznámějších knih amerického muslimského konvertity a mystika Kabira Edmunda Helminského. V ní se autor vyznává ze své náklonnosti k mnoha z bezbřehého oceánu myšlenek, jež se slévají v jeden z významných proudů klasického i soudobého islámského náboženství – totiž v islámskou mystiku, v odborné literatuře známou též pod názvem súfismus.

Kabir Helminski zasvětil svůj životní příběh jedné z vrstev islámu, jejíž projevy a argumentaci nejen sdílí, ale sám se na její kultivaci podílí. V určitém okamžiku si vybral právě mystický proud islámského myšlení a životního stylu – nikoli například sféru konformní legalistické věrouky, jež jen nerada toleruje, když si věřící usměrňuje svůj duchovní život cestou přesahů do sféry alternativního prožívání Boží zvěsti. Nevydal se ani směrem fundamentálního a předem odmítavého vnímání světa jinak než v zájmu doslovné a strohé interpretace svatých textů ve jménu přísně vyžadované „naší pravdy“.

Helminski je přesvědčen, že ani neplodný konformismus „mainstreamu“, ani majetnictví jediné pravdy v podání náboženských fundamentalistů nepřinášejí citlivému a vnímavému člověku uspokojivé odpovědi na otázky, jež si klade…

 

 

– z doslovu Miloše Mendela

Kabir Edmund Helminski

Autor této knihy, Kabir Helminski, je jedním z šajchů, představených řádu. Svou duchovní cestu zahájil koncem osmdesátých let 20. století. V roce 1990 byl jmenován šajchem. Pod jeho vedením a dohledem uplatňuje mevlevijský řád tradiční mystické (súfijské) projevy islámu v podmínkách současného duchovního života mnoha muslimů na Západě.

Spolu se svou manželkou Camillou je ředitelem Threshold Society, což je nezisková vzdělávací organizace, jež vytváří specializované programy v oblasti islámské mystiky a duchovní psychologie.

Je autorem řady hojně překládaných knih a byl dokonce označen za jednoho z „500 nejvlivnějších muslimů světa”.


Odkazy

Pravé aspekty božského / video v Aj →

→ Kniha na Goodreads →

→ Kniha na Amazonu →

→ Stránky Threshold Society →

Nákupní košík
Přejít nahoru