Radikální optimismus

Praktická spiritualita v nejistém světě

Beatrice Bruteauová byla filozofka, jejíž životní vize inspirovala některé z nejvlivnějších myslitelů naší doby. V knize Radikální optimismus vrhá nové světlo na nejhlubší pravdu, kterou o sobě můžeme poznat: každý z nás je jedno s Bohem, tady a teď. Pomáhá nám pochopit, co to skutečně znamená, poznat štěstí, které to přináší, a pěstovat kontemplativní vědomí. Kniha je to poučná a zároveň nesmírně praktická.

Autorka ukazuje, jak si můžeme ve světě, který může být temný a zoufalý, osvojit prostřednictvím autentické spirituality ducha optimismu.  Vychází přitom z rozsáhlých znalostí křesťanství, buddhismu, hinduismu a ukazuje se jako brilantní syntetik i originální myslitel. Radikální optimismus nám ukazuje, kdo skutečně jsme, a jak můžeme s tímto pochopením najít cestu za hranice utrpení a zla.


V předmluvě k druhému vydání knihy Radikální optimismus (poprvé vyšla v roce 1993) Beatrice Bruteauová poznamenává: “Ve světě jsou teroristé, kteří mají v dosahu strašlivé zbraně, a ve světě existuje Systém, který – téměř nepozorovaně – získal kontrolu nad základními životními potřebami: potravinami, pracovními místy, sociálními dávkami, bezpečností, zdravotními a bezpečnostními opatřeními…”. Musíme se naléhavě znovu zamyslet nad tím, o čem je náš život a jaké hodnoty jsou důležité… Musíme najít cestu zpět k základním skutečnostem, pravdám a hodnotám. Kniha se zaměřuje na volný čas; klid; meditaci; konečné a nekonečné; hřích a spásu; Ježíšovo srdce, kořen skutečnosti; společenství svatých a trojiční projev. Kapitoly o volném čase, klidu a meditaci tvoří silnou stránku knihy a jsou představeny jako účinné síly, které čelí zlu. Autorka povzbuzuje k optimistickému duchu a podotýká, že většina duchovního života spočívá v odpočinku, v klidu a otevřenosti. Radikální optimismus představuje hluboce náboženské praktiky, a to vše v kontextu běžných životních požadavků; kdybychom si například sestavili seznam svých činností a pak se sami sebe zeptali, zda každou z nich opravdu musíme dělat, možná bychom byli překvapeni, co všechno bychom mohli ze seznamu vyškrtnout. Můžeme být klidní i v nárocích současného života, protože to, co na nás skutečně tlačí, je naléhání našich vlastních požadavků. Autorka rozlišuje mezi přáním a chtít. Přání připouští, že věříme, že něco nemůžeme změnit. Zanechává nás to bez energie. Chtění nás přivádí k přesvědčení, že situaci můžeme změnit. Přináší klid a uvolňuje energii, která je zaměřena na pozitivní energii. Radikální optimismus nám ukazuje, kdo jsme a co můžeme udělat se zlem a utrpením ve světě i ve vlastním životě.”
– Ann Lynchová, Catholic Library Review


Autorka o knize Radikální optimismus: https://youtu.be/COeS0EYa9yA

Beatrice Bruteauová

Byla zakladatelkou Scholy Contemplatonis, sítě kontemplativců. Vydala dvanáct knih a více než sto článků. Její eseje vycházely v časopisech jako International Philosophical Quarterly, Cross Currents a Cistercian Studies. Byla průkopnicí integrovaného studia vědy, matematiky, filozofie, náboženství a interspirituality. Díky svému vzdělání v oblasti védánty a katolického křesťanství, jakož i přírodních věd, rozvinula širokou, inkluzivní vizi lidské reality v jejích kosmických a sociálních souvislostech. Analyzovala systémové a metafyzické kořeny našich sociálních nerovností a nabídla alternativní pohled na svět, který zdůrazňuje nesrovnatelnou hodnotu každého člověka a dynamiku společenství vzájemného respektu a péče, která z tohoto pohledu vyplývá. Toto téma rozvíjí jako globální spiritualitu, která se neomezuje na žádnou konkrétní náboženskou tradici, ale je přístupná v základních lidských pojmech společných všem.

Nákupní košík
Přejít nahoru