K psychologii probouzení

Buddhismus, psychoterapie a cesta osobní a duchovní transformace
Autor:

Jak můžeme integrovat duchovní realizace buddhismu s psychologickými náhledy Západu? Jak můžeme sladit vývoj jednotlivce s duchovním hledáním toho, co leží za ohraničeným já?

Jak můžeme integrovat duchovní realizace buddhismu s psychologickými náhledy Západu? Jak můžeme sladit vývoj jednotlivce s duchovním hledáním toho, co leží za ohraničeným já? Předkládaná kniha řeší tuto otázku s mimořádnou důkladností a hloubkou, vycházející z inovativního psychospirituálního přístupu rozvíjeného v autorových předchozích šesti knihách. Welwoodova psychologie probuzení spojuje tři hlavní dimenze lidské existence – osobní, mezilidskou a nadosobní – kterou žádná tradice, ať už Východ nebo Západ, nikdy plně nezachytila ​​v rámci jednotného rámce porozumění a praxe. Důsledky jsou obrovské. Učíme se, jak mohou duchovní praktiky Východu přispět k psychickému zdraví a pohodě; jak nám meditativní vědomí může pomoci rozvíjet dynamičtější a duchovně živé vztahy; jak může psychoterapie a duchovní praxe fungovat jako spojenci, kteří nám pomohou probudit se do naší skutečné přirozenosti. Tato kniha je vodítkem pro všechny, kteří se zajímají o integraci psychologických a duchovních stránek lidské existence a vyváženějšího a harmoničtějšího života. První část knihy se zabývá základními otázkami o vztahu mezi psychologií a kontemplativní spiritualitou. Druhá zkoumá praktické důsledky této konvergence pro psychologické zdraví a uzdravení. Třetí zvažuje důsledky pro vztahy a komunitu. (podle www.johnwelwood.com.)

Hmotnost 270 g

John Welwood

Byl americký klinický psycholog, psychoterapeut, učitel a autor zabývající se  integrací západních psychologických a východních duchovních konceptů. Byl ředitelem psychologického programu Východ – Západ na Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. Napsal osm knih, např. Výzva srdce (1985), Cesta srdce (1990) a Láska a probuzení (1996). Kniha Dokonaá láska, nedokonalé vztahy z roku 2007 získala v roce 2007 cenu Knih pro lepší život. Jeho kniha K psychologii probuzení je důležitou syntézou jeho dřívějších prací a nabízí hluboký vhled do podstaty západní psychologie a buddhismu i účinků meditace na mysl člověka.

Přejít nahoru