Dobří hoši umírají mladí

soud nad Henry Kissingerem

Henry Kissinger je mrtvý, ale jeho krvavý odkaz žije dál – kritický pohled na život, dílo a odkaz obdivovaného i zatracovaného amerického státníka, který se snaží odhalit dopady jeho politiky z perspektivy těch, kterých se jeho rozhodnutí nejvíce dotýkala.

278 

Není skladem

Kniha se zabývá Kissingerovým všudypřítomným vlivem na americkou zahraniční politiku a zkoumá jeho klíčovou roli při formování americké válečné mašinérie a jejich imperialistických ambicí. Díky esejům badatelů, jako jsou Gerald Horne, Carolyn Eisenbergová a Chip Gibbons, a úvodu od nositele Bancroftovy ceny Grega Grandina odhaluje kniha souvislosti mezi kapitalismem, imperialismem a válkou. Nabízí kritický pohled na Kissingerův vliv v Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě, v Evropě a Asii a upozorňuje na přetrvávající utrpení způsobené jeho politikou. Pro všechny, kdo si představují svět bez válek, bude tato práce výzvou k uvědomění si vztahů mezi ekonomickým systémem, hledáním ideálních investičních příležitostí a nekonečným konfliktem.

Přejít nahoru