Podivuhodná setkání v postní době

Postní období je čas duchovní přípravy a očisty, který předchází slavnosti Velikonoc, nejvýznamnějšího svátku křesťanského kalendáře, oslavujícího vzkříšení Ježíše Krista. Toto období trvá čtyřicet dní, symbolizujících čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti, kde se postil a modlil před zahájením svého veřejného působení. Postní doba začíná Popeleční středou a končí na Velký pátek, těsně před nedělí Vzkříšení.

Postní období je charakteristické praktikováním postu, modlitby a almužny. Věřící jsou vyzýváni k obětem a sebeomezení, což zahrnuje omezení konzumace masa a jiných potravin, jakož i odříkání se určitých zábav a požitků. Cílem je duchovní obnova, sebereflexe a posílení víry a vztahu k Bohu. Toto období je také časem pro prohloubení porozumění biblickým textům a jejich křesťanskému výkladu.

Pro ty, kteří hledají hlubší pochopení a inspiraci během tohoto duchovního období, máme pro Vás novou knihu Richarda Rohra, ve které nás zve k sebepoznání a k tomu, abychom s jasností, nadhledem a posvátnou touhou vstoupili do podivuhodného božského rozhovoru. Tato každodenní rozjímání pro postní dobu jsou jeho darem pro naši proměnu v náš původní „obraz a podobu“, která je samotným obrazem Božím. A to, o co vždy a s konečnou platností jde, je setkání.

Otec Rohr začíná každé rozjímání jedním titulem nebo větou, která vystihuje jeho podstatu. Poté nabízí vlastní rozjímání, po němž následují klíčové pasáže ze čtení. Každé rozjímání zakončuje uvozující modlitbou, která nás vyzývá k sebeodhalení a k tomu, abychom vstoupili do podivuhodného božského rozhovoru s jasností, vhledem – a svatou touhou.

„Jsou dvě věci, na kterých záleží. Jedna je ta, že víte, že váš jediný život je naprosto hodnotný a živý. Druhá je ta, že víte, že váš život, tak jak ho v současnosti žijete, je zcela zbytečný a prázdný. Obě potřebujete k tomu, abyste šli správným směrem. Postní doba je o obojím.

Kniha Podivuhodná setkání není vázána na konkrétní cyklus čtení a je možné ji využívat každý rok.


Ukázka z knihy

Popeleční středa
Další začátek!
2. Korintským 5,20-6,2

Zdá se, že potřebujeme začátky, jinak se vše nakonec zvrhne a upadne do zbytečných a smutných konců. Byli jste stvořeni pro mnohem víc! Proto se dnes modlete za touhu po něčem toužit! I když to zatím necítíte, proste o nové a třeba i neznámé touhy. Nakonec totiž dostanete to, po čem skutečně toužíte! Slibuji vám to. Je to Duch svatý, který působí touhu na vaší nejhlubší úrovni. Proto nedostanete nic menšího než to, po čem skutečně toužíte, a téměř jistě mnohem víc.
Vy jste Boží touha. Bůh po vás touží a touží po Životě a Lásce skrze vás a ve vás. Dovolte to, vyslovte to a najdete své místo ve vesmíru věcí. Teď vám něco řeknu: Nemůžete po něčem začít toužit, pokud jste to ještě malinko neokusili. Nyní tuto hlubokou a skrytou touhu uskutečněte vědomě, záměrně a z celého srdce. Ať jsou vaše touhy na tuto Popeleční středu nových začátků dobré a dalekosáhlé! Nemohli byste mít takové touhy, kdyby po nich Bůh netoužil již dříve – ve vás a pro vás a jako vy!
Nakonec nezapomeňte, že popel na vašem čele je vytvořen ze spálených palem minulé Květné neděle. Nové začátky vždy pocházejí ze starých falešných věcí, kterým je dovoleno zemřít.

Dnešní čtení

Jsme Kristovými vyslanci, Bůh jako by promlouval skrze nás. Prosíme vás v Kristově jménu: vězte, že jste Božími přáteli! … Prosíme vás, abyste tuto Boží milost nepřijímali nadarmo. Bůh už řekl: „V příznivé době jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl“ [Izajáš 49,8]. Nuže, nyní je příznivý čas! Dnes je den spásy!

2.Korintským 5,20; 6,1-2

Uvozující modlitba

Bože, dej mi touhu toužit po tom, po čem chceš, abych toužil!


Přejít nahoru