Vztahy bez hierarchie

(Lidé a permakultura)

Přístupným, inspirativním a kreativním způsobem se dozvíte, jak čelit hodnotové krizi ve společnosti, jak vyřešit špatně nastavenou komunikaci v zaměstnání nebo překonat environmentální žal či dopady ekonomického úpadku. Permakulturní principy pomáhají v práci, rodině, zájmových skupinách i v osobním rozvoji.

490 

Jedna z nejinspirativnějších postav zeleného hnutí, britská advokátka, spisovatelka a ekologická lobbistka Polly Higginsová o této knize prohlásila, že je cestou do nového světa. Nyní se zásadní dílo světoznámé permakulturní lektorky a mentorky Looby Macnamarové s názvem Vztahy bez hierarchie konečně dostává i k českým čtenářům. Přístupným, inspirativním a kreativním způsobem se dozvíte, jak čelit hodnotové krizi ve společnosti, jak vyřešit špatně nastavenou komunikaci v zaměstnání nebo překonat environmentální žal či dopady ekonomického úpadku. Permakulturní principy pomáhají v práci, rodině, zájmových skupinách i v osobním rozvoji.

S pomocí permakulturních nástrojů můžete analyzovat svůj vlastní způsob života, ujasnit si své motivy a cíle, vnášet do vztahů kolem sebe víc vzájemného respektu, naslouchání a spolupráce, a v duchu permakulturní etiky vytvářet harmonické a fungující vztahy v lidských ekosystémech. Looby přináší desítky konkrétních návodů a nástrojů, jak toho docílit.

Eko-nakladatelství Walden Press české vydání doprovodilo řadou komentářů a doprovodnými texty – doslov napsali Eva Vejvodová, zakladatelka platformy Evolucio nebo Tomáš Hajzler z PeopleComm / Slušné firmy. Jejich pohled kanonické dílo ještě více přibližuje českému publiku: ať jde o manažer(k)y firem, zástupce neziskového sektoru nebo rodiče.

Hmotnost 800 g

Looby Macnamarová

Looby učí permakulturu již od roku 2002. Se svým partnerem Chrisem Evansem a dcerami Shanti a Teyou žije v Herefordshire ve VelkéBritánii na malé usedlosti o rozloze dvacet akrů. Zde zřídili výukový a demonstrační prostor s názvem Permakulturní centrum Applewood. Looby tu pěstuje jídlo, propojuje se s nádhernou přírodou a vítá lidi z celého světa. Nabízí kurzy permakultury, kulturní emergence (v angličtině Cultural Emergence), učitelské a další specializované kurzy. Miluje kreativní učební metody a ráda vymýšlí činnosti a hry, které aktivizují účastníky, obohacují učení i poznání sebe sama. Díky svému humanitnímu vzdělání má spoustu námětů, které se projevují v jejím učení i psaní. Kromě knihy Vztahy bez hierarchie (People & Permaculture) je Looby autorkou knih 7 Ways to Think Differently (7 způsobů, jak myslet jinak), CulturalEmergence: a Toolkit for Tranforming Ourselves and the World (Vynořování nové kultury: nástroje transformace nás samotných i okolního světa) a básnické sbírky Strands of Infinity (Prameny nekonečna), pravidelně také přispívá do permakulturního časopisu Permaculture Magazine a kalendáře Earth Pathways Diary. Podílí se na rozvoji a růstu permakultury ve Velké Británii, kde byla v letech 2001–2006 členkou výboru národní permakulturní organizace, z toho dva roky předsedkyni. Stále je aktivní členkou permakulturní komunity a vedoucí učitelkou uchazečů o diplom DAPD–Diploma of Applied Permaculture Design. Looby se také podílí na projektu The Mother Nature, mezinárodní skupiny, která posiluje matky na jejich osobní transformační cestě (www.mothernatureproject.org). Kromě toho, že se Looby specializuje na permakulturu, je také facilitátorkou metody Work That Reconnects. Pracovala s Jonem Youngem a projektem 8 Shields Institute a je spoluzakladatelkou projektu Cultural Emergence, který rozvíjí nástroje k pozitivní kulturní evoluci jednotlivců i komunit.

Nákupní košík
Přejít nahoru