Vnitřní Egypt

aneb deset ran duše

Prostřednictvím tohoto živého čtení biblické knihy, oproštěného od banalizujících, moralizujících či historizujících výkladů, nás Annick de Souzenelle zve ke znovuobjevení našeho posvátného dědictví.

260 

Dostupnost: 3 skladem

Annick de Souzenelle, známá autorka Symbolismu lidského těla v této knize přibližuje a vykládá biblický příběh 2. knihy Mojžíšovy o útěku z Egypta a egyptských ranách jako příběh o povstávání člověka a jeho přerodu z animální dimenze k obrazu Božímu. Svým vhledem do mytické obraznosti biblického jazyka nám pomáhá zbavit se strachu z proměny a učí nás, cestou jakých zkoušek vedla a vede cesta z „normózy“ a podrobení zákonům pádu k radosti ontologické svobody a hlubinným dimenzím lásky.

Annick de Souzenelle

Je u nás známa jako autorka zasvěcených výkladů nadčasového biblického poselství a jeho symbolické interpretace vycházející z její znalosti hebrejského jazyka, řecké mytologie a z psychologie C. G. Junga.

Přejít nahoru