Šesté vymírání

Nepřirozený příběh

Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života.

295 

Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Spletitou a fascinující historii jejich objevování objasňuje na pozadí sporů velkých přírodovědců, kteří položili základy vědních oborů, z nichž vycházela evoluční teorie. Neméně důležitou roli zde však mají i nejnovější vědecké poznatky z astronomie, geologie, biologie a genetiky.

Na osudech řady živočišných druhů – od dinosaurů a amonitů přes megafaunu z poslední doby ledové až po druhy vymřelé zcela nedávno – sleduje obecné vzorce masových vymírání i to, v čem se navzájem odlišují a co je specifikem dnešního ohrožení biodiverzity. Převážná část knihy však popisuje, k čemu dochází v přítomnosti – ve zbytcích amazonského deštného pralesa, na rychle se oteplujících svazích And, na vnějších okrajích Velkého bariérového útesu i v bezprostředním okolí každého z nás. Čtenář nutně dospívá k přesvědčení, že romantická představa člověka, který v minulosti žil v souladu s přírodou, je mýtem. Homo sapiens byl díky svým charakteristikám, jimiž se z ost

atní přírody vyděluje, bytostným ohrožením pro jiné druhy – stejně neodvratným jako srážka asteroidu se Zemí – už od svého vzniku, jak dokládá například jeho interakce s neandrtálci nebo vyhubení tzv. megafauny.


Třináct příběhů a všechny se špatným koncem.
Přesto je tato kniha dobrá, dokonce výborná, a pro české čtenáře unikátní. Především proto, že je v nejlepším slova smyslu globální. Oněch třináct kapitol nás vede na různé kontinenty a do různých ekosystémů, které autorka všechny navštívila a kde vedla rozhovory a bádání mnohem hlubší, než bychom čekali. Na každém řádku je vidět, že připravovala text důkladně a dlouho, že má promyšleno, co chce říct, a že všechny informace má takříkajíc z první ruky. Navíc umí psát, barevně, plasticky, přesvědčivě, ne jako učebnici, spíš jako napínavou detektivku.
Přestože tématem je současné vymírání organismů, bitva o biodiverzitu, kterou někde prohráváme pomalu, jinde rychleji a mnohdy na celé čáře, tedy téma ze své podstaty depresivní, jsou, zdá se, v řádcích této knihy i mezi nimi, opatrné důvody k optimismu…
– z předmluvy Marka Orko Váchy

 


Recenze:
RESPEKT / PULITZER ZA VELKÉ VYMÍRÁNÍ
iLiteratura.cz / Mizející druhy

Hmotnost 380 g

Elizabeth Kolbertová

Je kmenovou přispěvatelkou časopisu New Yorker. Je autorkou knihy Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change (Poznámky o dojmech z katastrofy: Člověk, příroda a klimatická změna). S manželem a dětmi žije ve Williamstownu v Massachusetts.

Nákupní košík
Přejít nahoru