Sochař a restaurátor Karel Stádník

Dílo, vzpomínky, dokumentace

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění.

680 

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění. Vyzdvižena jsou díla, jako je např. sousoší sv. Anežky v pražské katedrále, křížová cesta v olomoucké katedrále, socha sv. Patrika pro Glen Cove v USA, reliéf sv. Vojtěcha pro papeže Jana Pavla II., neobvyklá křížová cesta na Lhotce či restaurátorské počiny, jež ho proslavily v zahraničí – restaurování oltáře Monogramisty IP v Týnském chrámu, Braunových soch v kostele sv. Klimenta či Brokoffových v kostele sv. Havla. Najdeme zde nejen podrobný přehled jeho sochařských děl s informací o tom, jak vznikala, ale také seznamy restaurátorských prací včetně vybraných restaurátorských zpráv, dále přehledy výstav u nás i v zahraničí. Kniha je doplněna množstvím unikátního, dosud nezveřejněného textového i obrazového materiálu.


Recenze: Katolický týdeník / Karlu Stádníkovi s obdivem a úctou

Mgr. Jana Budínová

Narozena 4. 9. 1956 v Českých Budějovicích, vystudovala Jihočeskou univerzitu, pracovala v Jihočeském muzeu, Českém hudebním fondu v Praze, v současnosti vyučuje hře na klavír v ZUŠ Třebíč.

O výtvarné umění se zajímá od mládí, působila jako průvodce na několika zámcích, jako dobrovolný pracovník Státního památkového ústavu, v roce 2007 absolvovala kurzy Pražské informační služby a složila kvalifikační zkoušky průvodce Prahou. Věnuje se také systematickému studiu regionálních památek na Vysočině, pro své přátele pořádá tematické výlety i za hranice regionu a píše cestovní deníky.

Nákupní košík
Přejít nahoru