Kalendář Indiánská stezka 2023

Objevujte indiánské inspirace při cestě rokem 2023.

375 

Kalendář Indiánská stezka 2023 je inspirován knihou Chromý jelen (Lame Deer, Seeker of Visions) a životními příběhy dvou mužů, které práce na této knize dala dohromady a stali se z nich přátelé. Těmi muži jsou lakotský medicinman John Fire Lame Deer a americký umělec, fotograf, ilustrátor s německými kořeny Richard Erdoes.

Tak, jak půjdeme rokem 2023, máme možnost skrze obrazy i texty pohlédnout očima původních obyvatel amerických prérií na svět kolem nás, na naše hodnoty, na naše vztahy, a především sami na sebe. Kulturně značně odlišný pohled můžeme vnímat mnoha způsoby, jako exotické zpestření našich moderních, uspěchaných a do jisté míry rutinních, šedých dní anebo jako zdroj inspirace pro vstřebání toho, co nás obklopuje, pro rozhodování o tom, co a jak spotřebováváme a vytváříme, jak se chováme a jak a co si uvědomujeme.

Přeji nám všem, aby nám indiánské inspirace ukazovaly cestu k přijetí naší role, našeho poslání v našem skutečném světě. Přeji si, aby nás vedly k poznání, že možnost měnit sebe a svět okolo nás máme my sami ve svých rukách, a to v každém okamžiku, vždy a všude, tady a teď.

Vydalo nakladatelství Květy života.


Autorem ilustrací je Lukáš Junek – Oglé Yamní *1982, Praha
Lukáš mezi lety 2003 – 2010 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Strettiho. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a zhotovování trojrozměrných artefaktů. Jeho tvorba odráží celoživotní zájem a vztah ke kultuře severoamerických prérijních indiánů. Konfrontací získaných informací s vlastním životním postojem a vnímáním přírody si vytváří a doplňuje vlastní ,,indiánský“ svět, který ztvárňuje ve svých dílech. Artefakty tvoří za použití původních materiálů a technik, přičemž cílem není zhotovovat kopie, ale předměty odrážející jeho vlastní invenci a výtvarné cítění. Současně však klade důraz na zachování specifických znaků a charakteru prérijních kultur první poloviny 19. století.

Překlad Josef Porsch – Ablakéla *1976, Praha

Průvodce osobním a duchovním rozvojem, terapeut, mentor, kouč, učitel, woodcrafter, tatínek, manžel, a především zvídavý člověk. Jako svůj dar vnímá schopnost otevírat prostor. Josef vytváří, vede a spolupodílí se na rozvojových projektech promladé lidi a věnuje se například tématu odpovědnosti mladých lidí za svět. Je autorem knihy Týpí jako domov.

Hmotnost 400 g

Nákupní košík
Přejít nahoru