Učebnice evropské integrace

Jedinečná forma, s konkrétními příklady z praxe a unikátním vhledem do fungování Evropské unie.

340 

V  5. přepracovaném a aktualizovaném vydání jsme výrazně změnili strukturu kapitol. Po krizi eura a migrační krizi byl integrační projekt vystaven dalším třem turbulentním situacím. Od posledního vydání učebnice v roce 2016 prošel evropský integrační projekt třemi testy své stability a schopnosti společné reakce na vývoj neočekávaných událostí. Na konci června 2016 hlasovali občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v referendu o vystoupení země z Evropské unie. Od jara 2019 byla  pak společnost i ekonomika členských států nucena se vypořádat s dopady pandemie Covid 19. Na počátku roku 2022 došlo k napadení Ukrajiny Ruskem a nutnosti EU jasně reagovat na chování agresora. Dopad krizí na evropský integrační projekt je zpracován ve zcela nové kapitole věnované příkladům reakce EU na různé typy krizí, kterými si prošla od počátku své existence.

Hmotnost 500 g

Lubor Lacina, Petr Blížkovský

LUBOR LACINA
Od roku 1992 působí na Mendelově univerzitě v Brně, na ústavu financí. V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru ekonomika a management. Těžiště vědeckovýzkumné a publikační činnosti spočívá v oblasti problematiky měnové integrace, rozpočtu EU a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem pěti monografií: Economic Performance of European Union (2008, Palgrave MacMillan Publishing); Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007, nakladatelství Aleš Čeněk); Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C. H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C. H. Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); monografie s názvem Evropské křižovatky (2015, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies a od roku 2012 je ředitelem centra Jean Monnet Excellence a předsedou think tanku Mendelova evropského centra.

PETR BLÍŽKOVSKÝ
V roce 2021 byl jmenován profesorem v oboru ekonomika a management. Působí na Mendelově univerzitě v Brně, na ústavu teritoriálních studií. Přednáší kurz ekonomické politiky na právnické fakultě Vrije Universiteit v Bruselu. Zabývá se zejména ekonomickou a monetární politikou a regionálními studiemi. Je spolueditorem speciálního čísla Studia Diplomatica, Global governance in East Asia (2013, Egmont). Je autorem 30 původních vědeckých prací a kapitol v monografiích Europe – Giving Shape to an Idea (2009, EU), Financial Crises – Regions and Crises, (2013, Nova Science Publ.), This Globalised World (2015, Uchitel Publ.), Equaling Gender (2016, Rawat Publ.). V období před vstupem ČR do EU působil v Bruselu a podílel se na vstupních vyjednáváních v pozici diplomata. Poté byl ředitelem evropského odboru na Ministerstvu zahraničních věcí. V roce 2014 byl jmenován ředitelem pro ekonomickou a regionální politiku na Radě EU. V této funkci zabezpečoval sekretariát Euroskupiny v době krize eurozóny. Od roku 2012 byl na Radě EU ředitelem pro zemědělství a od roku 2016 byl ředitelem pro zemědělskou a sociální politiku. Od roku 2020 působí jako generální tajemník Výboru regionů.

Nákupní košík
Přejít nahoru