Cizinci v Brně

Vztahy, vazby a sítě podpory

Publikace přináší výsledky analýzy sociálních sítí cizinců, kteří žijí na území města Brna

Odborná publikace přináší výsledky analýzy sociálních sítí cizinců, kteří žijí na území města Brna. Přináší přehled o základních datech o cizincích pobývajících v Brně a dále o tom, jaké jsou jejich vzájemné vztahy, vazby a sítě podpory. Publikace klade důraz především na práci s daty a vychází z předpokladu, že poučená diskuse o imigraci má vycházet nikoliv z domněnek a představ, ale z ověřených dat a faktů.

V prostředí Brna, které patří mezi nejvýznamnější cíle imigrace v Česku a vykazuje značnou koncentraci cizinecké populace, se v čase utváří rozsáhlé a komplexní sítě meziosobních vztahů cizinců, které jsou obvykle na první pohled neviditelné, skryté, jen výjimečně jsou zformovány do nějaké zřetelnější organizační struktury. Analýza těchto vztahů, které cizinci vytváří či udržují, poskytuje méně obvyklý způsob porozumění jejich způsobu života ve městě, klade totiž důraz nikoliv na popis skupinových sdílených kulturních či jiných charakteristik, ale na vzájemné relace – vztahy mezi jednotlivými aktéry v rámci sociální struktury. Sociální sítě prostupují životem (nejen) cizinců a zásadním způsobem ho ovlivňují, odehrávají se v nich sociální interakce, komunikace a výměny. Jsou nejen vyjádřením sociálních vztahů, ale rovněž ovlivňují podoby zapojení cizinců do místní společnosti, životní způsoby a strategie, které volí, i informovanost a obeznámenost s tím, jak věci fungují. Publikace rozkrývá zejména meziosobní vztahy a fungující sítě podpory a ukazuje, že realita vztahů je mnohem pestřejší než představa, že proti sobě stojí na jedné straně „cizinci“ a na druhé „občané“. Ve skutečnosti se jejich sítě na osobní úrovni do značné míry prolínají. Publikace se věnuje nejdříve vybraným sociodemografickým charakteristikám cizinců v Brně a poté analýzou tří vybraných sociálních sítí podpory: ukrajinské, indické a arabsky mluvících cizinců ze třetích zemí.

Nákupní košík
Přejít nahoru